Comisia Europeana a adoptat o Carte verde privind practicile comerciale neloiale

  • de

Serviciile cu amănuntul și cu ridicata reprezintă 11% din PIB-ul UE și 29% din IMM-urile europene și în cadrul acestuia lucrează aproape 33 de milioane de persoane, fiind oferite posibilități de angajare în muncă în special pentru tineri, femei și pentru persoanele cu un nivel al competențelor sau al calificărilor mai redus. Cu toate acestea, rămân o serie de obstacole care împiedică buna funcționare a aprovizionării transfrontaliere, accesul consumatorilor la servicii cu amănuntul transfrontaliere și intrarea pe piață a comercianților cu amănuntul.

Acțiunile din cadrul Planului european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul se referă la cinci priorități esențiale: mai multă putere pentru consumatori printr-o mai bună informare; îmbunătățirea accesibilității la serviciile cu amănuntul prin promovarea unui schimb de bune practici între statele membre cu privire la planificarea comercială și spațială; relații comerciale mai echitabile și mai durabile de-a lungul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare; asigurarea unei legături mai bune între comerțul cu amănuntul și inovare;crearea unui mediu de lucru mai bun, de exemplu printr-o mai bună corelare între nevoile angajatorilor și competențele personalului.

Comisia va înființa un Grup permanent privind competitivitatea în domeniul comerțului cu amănuntul, care va contribui la elaborarea de noi obiective specifice pentru domeniile identificate, va monitoriza progresele obținute, va emite recomandări pentru a asigura punerea în aplicare pe deplin a acțiunilor incluse în acest plan și, în cazul în care va fi necesar, va oferi consultanță Comisiei cu privire la noi acțiuni care ar putea fi propuse.

Una dintre principalele acțiuni întreprinse este o carte verde prin care se lansează o consultare privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare, care a fost adoptată simultan cu planul de acțiune. Consultarea, care va dura trei luni, va ajuta Comisia să evalueze amploarea practicilor comerciale neloiale și să strângă dovezi privind impactul acestora asupra economiei și a activităților transfrontaliere. Va examina eficacitatea cadrelor de autoreglementare și legislative instituite pentru a contracara aceste practici la nivel național și va analiza dacă aceste abordări divergente pot duce la o fragmentare a pieței unice. Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte opiniile ca răspuns la întrebările adresate în cadrul cărții verzi până la 30 aprilie 2013.

Sursa

Pentru un conținut unic, accesați AICI secțiunea Premium.

2performant.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *